ورود به سامانه

        

درباره سامانه


دانلود راهنماي سيستم ويژه كاربران .pdf 

چنانچه در سامانه عضو نيستيد از طريق 
اين لينك ثبت نام كنيد
چنانچه در سامانه بيمه تكميلي درمان عضو هستيد، لازم است در اين سامانه نيز اطلاعات خود را ثبت نماييد


از كد ملي خود به عنوان نام كاربري و شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور استفاده نماييد
         

با تشكر

 

سهميه هاي آزاد شده

توجه: براي انتخاب سهميه آزاد حداقل مي بايست يك سال از تاريخ استفاده از امكانات اقامتي سپري شده باشد.
سهميه هاي آزاد شده
Command item
Command item
  به روز رسانی
دوره رزرومحل اقامتتاريخ شروعتاريخ پايانواحد دانشگاهي
تابستان 1401رامسر واحدهاي ويلايي1401/06/041401/06/07دانشگاه علوم پزشكي ايران
تابستان 1401رامسر واحدهاي ويلايي1401/06/041401/06/07دانشگاه علوم پزشكي ايران
تابستان 1401رامسر واحدهاي ويلايي1401/06/041401/06/07دانشگاه علوم پزشكي ايران
تابستان 1401رامسر واحدهاي ويلايي1401/06/071401/06/10دانشگاه علوم پزشكي ايران
تابستان 1401رامسر واحدهاي ويلايي1401/06/071401/06/10شبكه بهداشت و درمان شهريار
تابستان 1401رامسر واحدهاي ويلايي1401/06/071401/06/10دانشگاه علوم پزشكي ايران
تابستان 1401رامسر واحدهاي ويلايي1401/06/131401/06/16دانشگاه علوم پزشكي ايران
تابستان 1401رامسر واحدهاي ويلايي1401/06/131401/06/16دانشگاه علوم پزشكي ايران
تابستان 1401رامسر واحدهاي ويلايي1401/06/131401/06/16دانشگاه علوم پزشكي ايران
 
Powered by Tetis