دانلود راهنماي سيستم ويژه كاربران .pdf 

چنانچه در سامانه عضو نيستيد از طريق 
اين لينك ثبت نام كنيد
چنانچه در سامانه بيمه تكميلي درمان عضو هستيد، لازم است در اين سامانه نيز اطلاعات خود را ثبت نماييد


چنانچه رمز عبور خود را فراموش كرده ايد بر روي اين لينك كليك كنيد

از كد ملي خود به عنوان نام كاربري و شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور استفاده نماييد
 
 
توجه: براي انتخاب سهميه آزاد حداقل مي بايست يك سال از تاريخ استفاده از امكانات اقامتي سپري شده باشد.
سهميه هاي آزاد شده
  
دوره رزرومحل اقامتتاريخ شروعتاريخ پايانواحد دانشگاهي
12
اندازه صفحه:
select
 صفحه 1 از 2, ایتم 1 تا 20 از تعداد کل 30 ایتم.
پاييز96مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1396/07/011396/07/04دانشگاه علوم پزشكي ايران
پاييز96مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1396/07/011396/07/04دانشگاه علوم پزشكي ايران
پاييز96مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1396/07/011396/07/04دانشگاه علوم پزشكي ايران
پاييز96هتل آپارتمان ابرار(مشهد)1396/07/011396/07/04دانشگاه علوم پزشكي ايران
پاييز96مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1396/07/011396/07/04دانشگاه علوم پزشكي ايران
پاييز96مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1396/07/011396/07/04دانشگاه علوم پزشكي ايران
پاييز96مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1396/07/011396/07/04دانشگاه علوم پزشكي ايران
پاييز96هتل آپارتمان ابرار(مشهد)1396/07/011396/07/04بيمارستان حضرت علي اصغر
پاييز96مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1396/07/011396/07/04دانشگاه علوم پزشكي ايران
پاييز96مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1396/07/011396/07/04دانشگاه علوم پزشكي ايران
پاييز96مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1396/07/011396/07/04بيمارستان امام سجاد شهريار
پاييز96مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1396/07/011396/07/04دانشگاه علوم پزشكي ايران
پاييز96مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1396/07/011396/07/04دانشگاه علوم پزشكي ايران
پاييز96مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1396/07/041396/07/07دانشگاه علوم پزشكي ايران
پاييز96مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1396/07/041396/07/07دانشگاه علوم پزشكي ايران
پاييز96مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1396/07/041396/07/07دانشگاه علوم پزشكي ايران
پاييز96مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1396/07/041396/07/07دانشگاه علوم پزشكي ايران
پاييز96مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1396/07/041396/07/07دانشگاه علوم پزشكي ايران
پاييز96مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1396/07/041396/07/07دانشگاه علوم پزشكي ايران
پاييز96مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1396/07/041396/07/07دانشگاه علوم پزشكي ايران 

Powered by Tetis BPMS