دانلود راهنماي سيستم ويژه كاربران .pdf 

چنانچه در سامانه عضو نيستيد از طريق 
اين لينك ثبت نام كنيد
چنانچه در سامانه بيمه تكميلي درمان عضو هستيد، لازم است در اين سامانه نيز اطلاعات خود را ثبت نماييد


چنانچه رمز عبور خود را فراموش كرده ايد بر روي اين لينك كليك كنيد

از كد ملي خود به عنوان نام كاربري و شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور استفاده نماييد
 
 
توجه: براي انتخاب سهميه آزاد حداقل مي بايست يك سال از تاريخ استفاده از امكانات اقامتي سپري شده باشد.
سهميه هاي آزاد شده
  
دوره رزرومحل اقامتتاريخ شروعتاريخ پايانواحد دانشگاهي
اندازه صفحه:
select
 صفحه 1 از 15, ایتم 1 تا 20 از تعداد کل 287 ایتم.
پاييز97مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1397/08/141397/08/17دانشگاه علوم پزشكي ايران
پاييز97مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1397/08/141397/08/17دانشگاه علوم پزشكي ايران
پاييز97مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1397/08/141397/08/17دانشگاه علوم پزشكي ايران
پاييز97مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1397/08/141397/08/17شبكه بهداشت و درمان رباط كريم
پاييز97مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1397/08/171397/08/20دانشكده پيراپزشكي
پاييز97مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1397/08/171397/08/20مديريت امور مالي
پاييز97مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1397/08/171397/08/20دبيرخانه جذب هيات علمي
پاييز97مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1397/08/171397/08/20شبكه بهداشت و درمان بهارستان
پاييز97مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1397/08/171397/08/20مديريت آمار و فناوري اطلاعات
پاييز97مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1397/08/171397/08/20مديريت دفتر فني
پاييز97مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1397/08/171397/08/20دانشكده فناوري هاي نوين پزشكي
پاييز97مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1397/08/171397/08/20دانشكده توانبخشي
پاييز97مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1397/08/171397/08/20بيمارستان شفا يحيائيان
پاييز97مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1397/08/171397/08/20مديريت توسعه و منابع انساني
پاييز97مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1397/08/171397/08/20مجموعه مدد ايران (داروخانه هاي بيمارستاني)
پاييز97مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1397/08/171397/08/20مديريت توسعه سازمان و تحول اداري
پاييز97مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1397/08/171397/08/20بيمارستان رسول اكرم (ص)
پاييز97مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1397/08/171397/08/20مديريت امور حقوقي
پاييز97مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1397/08/201397/08/23مركز آموزشي درماني شهيد مطهري
پاييز97مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1397/08/201397/08/23شبكه بهداشت و درمان شهريار 

Powered by Tetis BPMS