ورود به سامانه

 
 

        

درباره سامانه


دانلود راهنماي سيستم ويژه كاربران .pdf 

چنانچه در سامانه عضو نيستيد از طريق 
اين لينك ثبت نام كنيد
چنانچه در سامانه بيمه تكميلي درمان عضو هستيد، لازم است در اين سامانه نيز اطلاعات خود را ثبت نماييد


از كد ملي خود به عنوان نام كاربري و شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور استفاده نماييد
         

با تشكر


سهميه هاي آزاد شده

توجه: براي انتخاب سهميه آزاد حداقل مي بايست يك سال از تاريخ استفاده از امكانات اقامتي سپري شده باشد.
سهميه هاي آزاد شده
  
دوره رزرومحل اقامتتاريخ شروعتاريخ پايانواحد دانشگاهي
123
اندازه صفحه:
select
 صفحه 1 از 3, ایتم 1 تا 20 از تعداد کل 46 ایتم.
پاييز 98مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1398/09/181398/09/21دانشگاه علوم پزشكي ايران
پاييز 98مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1398/09/181398/09/21دانشگاه علوم پزشكي ايران
پاييز 98مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1398/09/181398/09/21دانشگاه علوم پزشكي ايران
پاييز 98مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1398/09/181398/09/21دانشگاه علوم پزشكي ايران
پاييز 98مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1398/09/181398/09/21دانشگاه علوم پزشكي ايران
پاييز 98مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1398/09/181398/09/21دانشگاه علوم پزشكي ايران
پاييز 98مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1398/09/181398/09/21دانشگاه علوم پزشكي ايران
پاييز 98مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1398/09/181398/09/21دانشگاه علوم پزشكي ايران
پاييز 98مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1398/09/181398/09/21دانشگاه علوم پزشكي ايران
پاييز 98مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1398/09/181398/09/21دانشگاه علوم پزشكي ايران
پاييز 98مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1398/09/211398/09/24دانشگاه علوم پزشكي ايران
پاييز 98مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1398/09/211398/09/24دانشگاه علوم پزشكي ايران
پاييز 98مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1398/09/211398/09/24دانشگاه علوم پزشكي ايران
پاييز 98مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1398/09/211398/09/24دانشگاه علوم پزشكي ايران
پاييز 98مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1398/09/211398/09/24دانشگاه علوم پزشكي ايران
پاييز 98مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1398/09/211398/09/24دانشگاه علوم پزشكي ايران
پاييز 98مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1398/09/211398/09/24دانشگاه علوم پزشكي ايران
پاييز 98مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1398/09/211398/09/24دانشگاه علوم پزشكي ايران
پاييز 98مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1398/09/211398/09/24دانشگاه علوم پزشكي ايران
پاييز 98مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1398/09/241398/09/27دانشگاه علوم پزشكي ايران
Powered by Tetis BPMS