دانلود راهنماي سيستم ويژه كاربران .pdf 

چنانچه در سامانه عضو نيستيد از طريق 
اين لينك ثبت نام كنيد
چنانچه در سامانه بيمه تكميلي درمان عضو هستيد، لازم است در اين سامانه نيز اطلاعات خود را ثبت نماييد


چنانچه رمز عبور خود را فراموش كرده ايد بر روي اين لينك كليك كنيد

از كد ملي خود به عنوان نام كاربري و شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور استفاده نماييد
 
 
توجه: براي انتخاب سهميه آزاد حداقل مي بايست يك سال از تاريخ استفاده از امكانات اقامتي سپري شده باشد.
سهميه هاي آزاد شده
  
دوره رزرومحل اقامتتاريخ شروعتاريخ پايانواحد دانشگاهي
12
اندازه صفحه:
select
 صفحه 1 از 2, ایتم 1 تا 20 از تعداد کل 27 ایتم.
زمستان 96 مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1396/11/071396/11/10دانشگاه علوم پزشكي ايران
زمستان 96 مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1396/11/071396/11/10دانشگاه علوم پزشكي ايران
زمستان 96 مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1396/11/071396/11/10دانشگاه علوم پزشكي ايران
زمستان 96 مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1396/11/071396/11/10دانشگاه علوم پزشكي ايران
زمستان 96 مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1396/11/071396/11/10دانشگاه علوم پزشكي ايران
زمستان 96 مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1396/11/101396/11/13دانشگاه علوم پزشكي ايران
زمستان 96 مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1396/11/101396/11/13دانشگاه علوم پزشكي ايران
زمستان 96 مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1396/11/101396/11/13دانشگاه علوم پزشكي ايران
زمستان 96 مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1396/11/101396/11/13دانشگاه علوم پزشكي ايران
زمستان 96 مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1396/11/101396/11/13دانشگاه علوم پزشكي ايران
زمستان 96 مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1396/11/101396/11/13دانشگاه علوم پزشكي ايران
زمستان 96 مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1396/11/101396/11/13دانشگاه علوم پزشكي ايران
زمستان 96 مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1396/11/101396/11/13دانشگاه علوم پزشكي ايران
زمستان 96 مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1396/11/101396/11/13دانشگاه علوم پزشكي ايران
زمستان 96 مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1396/11/131396/11/16دانشگاه علوم پزشكي ايران
زمستان 96 هتل آپارتمان ابرار(مشهد)1396/11/131396/11/16دانشگاه علوم پزشكي ايران
زمستان 96 مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1396/11/131396/11/16دانشگاه علوم پزشكي ايران
زمستان 96 هتل آپارتمان ابرار(مشهد)1396/11/131396/11/16دانشگاه علوم پزشكي ايران
زمستان 96 هتل آپارتمان ابرار(مشهد)1396/11/131396/11/16دانشگاه علوم پزشكي ايران
زمستان 96 مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1396/11/131396/11/16دانشگاه علوم پزشكي ايران 

Powered by Tetis BPMS