دانلود راهنماي سيستم ويژه كاربران .pdf 

چنانچه در سامانه عضو نيستيد از طريق 
اين لينك ثبت نام كنيد
چنانچه در سامانه بيمه تكميلي درمان عضو هستيد، لازم است در اين سامانه نيز اطلاعات خود را ثبت نماييد


چنانچه رمز عبور خود را فراموش كرده ايد بر روي اين لينك كليك كنيد

از كد ملي خود به عنوان نام كاربري و شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور استفاده نماييد
 
 
توجه: براي انتخاب سهميه آزاد حداقل مي بايست يك سال از تاريخ استفاده از امكانات اقامتي سپري شده باشد.
سهميه هاي آزاد شده
  
دوره رزرومحل اقامتتاريخ شروعتاريخ پايانواحد دانشگاهي
12
اندازه صفحه:
select
 صفحه 1 از 2, ایتم 1 تا 20 از تعداد کل 21 ایتم.
تابستان 97مجتمع كوثر اردبيل 1397/03/291397/04/02دانشگاه علوم پزشكي ايران
تابستان 97مجتمع كوثر اردبيل 1397/04/021397/04/06دانشگاه علوم پزشكي ايران
تابستان 97مجتمع كوثر اردبيل 1397/04/021397/04/06دانشگاه علوم پزشكي ايران
تابستان 97مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1397/04/021397/04/05دانشگاه علوم پزشكي ايران
تابستان 97مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1397/04/021397/04/05دانشگاه علوم پزشكي ايران
تابستان 97مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1397/04/021397/04/05دانشگاه علوم پزشكي ايران
تابستان 97مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1397/04/021397/04/05دانشگاه علوم پزشكي ايران
تابستان 97مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1397/04/021397/04/05دانشگاه علوم پزشكي ايران
تابستان 97مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1397/04/051397/04/08دانشگاه علوم پزشكي ايران
تابستان 97مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1397/04/051397/04/08دانشگاه علوم پزشكي ايران
تابستان 97مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1397/04/051397/04/08دانشگاه علوم پزشكي ايران
تابستان 97مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1397/04/051397/04/08دانشگاه علوم پزشكي ايران
تابستان 97هتل آپارتمان ابرار(مشهد)1397/04/051397/04/08دانشگاه علوم پزشكي ايران
تابستان 97مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1397/04/051397/04/08دانشگاه علوم پزشكي ايران
تابستان 97مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1397/04/051397/04/08دانشگاه علوم پزشكي ايران
تابستان 97مجتمع كوثر اردبيل 1397/04/061397/04/10دانشگاه علوم پزشكي ايران
تابستان 97مجتمع كوثر اردبيل 1397/04/061397/04/10دانشگاه علوم پزشكي ايران
تابستان 97مجتمع كوثر اردبيل 1397/04/061397/04/10دانشگاه علوم پزشكي ايران
تابستان 97مجتمع كوثر اردبيل 1397/04/061397/04/10دانشگاه علوم پزشكي ايران
تابستان 97مجتمع آموزشي و فرهنگي ايران (رامسر)1397/04/081397/04/11دانشگاه علوم پزشكي ايران 

Powered by Tetis BPMS