دانلود راهنماي سيستم ويژه كاربران .pdf 

چنانچه در سامانه عضو نيستيد از طريق 
اين لينك ثبت نام كنيد
چنانچه در سامانه بيمه تكميلي درمان عضو هستيد، لازم است در اين سامانه نيز اطلاعات خود را ثبت نماييد


چنانچه رمز عبور خود را فراموش كرده ايد بر روي اين لينك كليك كنيد

از كد ملي خود به عنوان نام كاربري و شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور استفاده نماييد
 
 
توجه: براي انتخاب سهميه آزاد حداقل مي بايست يك سال از تاريخ استفاده از امكانات اقامتي سپري شده باشد.
سهميه هاي آزاد شده
  
دوره رزرومحل اقامتتاريخ شروعتاريخ پايانواحد دانشگاهي
پاييز96هتل آپارتمان ابرار(مشهد)1396/07/011396/07/04بيمارستان فيروزآبادي
پاييز96هتل آپارتمان ابرار(مشهد)1396/07/011396/07/04بيمارستان حضرت علي اصغر
پاييز96هتل آپارتمان ابرار(مشهد)1396/07/011396/07/04بيمارستان شهيد اكبر آبادي
پاييز96هتل آپارتمان ابرار(مشهد)1396/07/011396/07/04بيمارستان رسول اكرم (ص)
پاييز96هتل آپارتمان ابرار(مشهد)1396/07/011396/07/04بيمارستان روانپزشكي ايران
پاييز96هتل آپارتمان ابرار(مشهد)1396/07/011396/07/04اداره بازرسي و رسيدگي به شكايات
پاييز96هتل آپارتمان ابرار(مشهد)1396/07/011396/07/04اداره حراست
پاييز96هتل آپارتمان ابرار(مشهد)1396/07/011396/07/04دانشگاه علوم پزشكي ايران
پاييز96هتل آپارتمان ابرار(مشهد)1396/07/011396/07/04انستيتو غدد و متابوليسم 

Powered by Tetis BPMS